Bảo dưỡng và Sửa chữa Thiết bị

Với cơ sở vật chất, nhà xưởng lớn và kho phụ tùng chính hãng hiện đại bậc nhất Việt Nam trong lĩnh vực máy móc xây dựng, Vietnam Rental luôn đáp ứng được yêu cầu sửa chữa và bảo trì thiết bị nhanh nhất, chính xác nhất.

 Hệ thống nhà xưởng sửa chữa quy mô và đảm bảo đáp ứng yêu cầu sửa chữa phức tạp nhất.

Xe sửa chữa 24/7 của Vietnam Rental tại Lọc dầu Nghi Sơn

Vietnam Rental® - Cho thuê Xe nâng người - Access Equipment Rental